Posts Tagged “โรงครัวสภากาชาดไทย”

โรงครัวสภากาชาดไทย

โรงครัวสภากาชาดไทย

CPF โคราช ส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยมอบเนื้อไก่ เนื้อหมู ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนโรงครัวสภากาชาดไทยก่อนหน้านี้

โรงครัวสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

โรงครัวสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

“มาดามแป้ง” จัดรถส่งวัตถุดิบ ไปตั้งโรงครัวช่วยชาวโคราช ร่วมกับ โรงครัวสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Go Top