Posts Tagged “โรงครัวพระราชทาน”

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Go Top