Posts Tagged “โรคพาร์กินสัน”

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ กรมกิจการผู้สูงอายุ แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุฟรี

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ

โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ จัดทำหนังสือเรื่อง 20 นาทีฟิตกายให้แกร่งฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตนเอง

Go Top