Posts Tagged “โรคพาร์กินสัน”

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี

รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงทะเบียนรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฟรี และเชิญร่วมโครงการออกกำลังกายที่บ้านด้วยไม้เท้าเลเซอร์ โดยแอดไลน์ @Lasercane

รพ.จุฬาฯ ร่วมแถลงเปิดตัว “นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน”

รพ.จุฬาฯ ร่วมแถลงเปิดตัว “นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน รพ.จุฬาฯ ร่วมแถลงเปิดตัว “นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน” พร้อมมอบและอบรมการใช้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ กรมกิจการผู้สูงอายุ แจกไม้เท้าเลเซอร์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุฟรี

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ

โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ จัดทำหนังสือเรื่อง 20 นาทีฟิตกายให้แกร่งฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตนเอง

Go Top