Posts Tagged “โมเออร์นา”

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา”  ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว 1 ล้านโดส ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขี้นตอนรอองค์การเภสัชกรรมนำเข้า

Go Top