Posts Tagged “โมเดอร์นา”

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่ อบจ.สระบุรี

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ที่อบจ.สั่งซื้อจากสภากาชาดไทย ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง 5 กลุ่ม

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย ส่งมาฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ อบจ.สระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภากาชาดไทย กับ อบจ.สุโขทัย ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภากาชาดไทย กับ อบจ.สุโขทัย ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในกิจกรรมฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโควิด-19 ที่ รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

วัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

วัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งวัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทอง ได้รับมา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

Go Top