Posts Tagged “โควิด”

ต่อสู้กับ “โควิด” เหมือนการวิ่งมาราธอน

ต่อสู้กับ “โควิด” เหมือนการวิ่งมาราธอน

ต่อสู้กับ “โควิด” เหมือนการวิ่งมาราธอน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

Go Top