Posts Tagged “เเอลกอฮอล์”

โควิด-19

โควิด-19

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

มอบเจลแอลกอออล์

มอบเจลแอลกอออล์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอออล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95

คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 พร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายกเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้กิ่งกาชาด

นายกเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้กิ่งกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้แก่นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าบ่อ

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ”

สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ”

สภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ”ลอตที่ 2 ส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ป้องกัน COVID-19

Go Top