Posts Tagged “เเอลกอฮอล์”

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณชายแดน

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

โควิด-19

โควิด-19

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบแอลกอฮอล์เจลจาก บริษัท ซีพีออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปให้ประชาชน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศ.ธงทอง จันทรางศุ และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปให้ประชาชน

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ศ.ธงทอง จันทรางศุ และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปให้ประชาชน

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ศ.ธงทอง จันทราศุ ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปให้ประชาชน

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ริสแลนด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top