Posts Tagged “เเอพพ้นภัย”

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

สภากาชาดไทย พร้อมเปิดสิทธิ์ให้ อสส. เข้าระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลน ผ่านคำร้องในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เเอพ พ้นภัย

เเอพ พ้นภัย

สภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ สามย่านมิตรทาวน์

การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ลงนามความร่วมมือ “การบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

Go Top