Posts Tagged “เเว่นตา”

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ ห้างแว่นตาท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้น้อง ๆ

เเว่นท็อปเจริญ มอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละออง ให้ รพ.จุฬาฯ

เเว่นท็อปเจริญ มอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละออง ให้ รพ.จุฬาฯ

แว่นท็อปเจริญ ร่วมส่งกำลังใจและมอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละอองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย

หากมีปัญหาสายตาหรือแว่นตา ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สอบถามได้ที่ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง ในโครงการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

Go Top