Posts Tagged “เเรงงานต่างชาติ”

ซีพี-ซีพีเอฟ  ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ

Go Top