Posts Tagged “เเม่ฮ่องสอน”

นายกเหล่ากาชาด  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย อ.แม่สะเรียง

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อเหล่ากาชาด

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563 รายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปาย

Go Top