Posts Tagged “เเม่ฮ่องสอน”

เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563

เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินตรง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563 หลังหยุดบินหลายเดือน

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข

นายกเหล่ากาชาด  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย อ.แม่สะเรียง

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อเหล่ากาชาด

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563 รายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Go Top