Posts Tagged “เเม่ฮ่องสอน”

ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมา

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมา

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมาที่หนีภัยจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์แสงอรุณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอ ลาหู่ ลีซู และไทยใหญ่ ณ วัดบ้านตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563

เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินตรง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินแรกแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563 หลังหยุดบินหลายเดือน

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน แจกอาหารประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข

Go Top