Posts Tagged “เเม่งฮ่องสอน”

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศเมียนมา

กิ่งกาชาด  มอบผ้าห่ม ข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและเด็ก

กิ่งกาชาด มอบผ้าห่ม ข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและเด็ก

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง มอบผ้าห่ม ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ชาวบ้านและเด็ก ใน ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

Go Top