Posts Tagged “เเพร่”

เหล่ากาชาด จ.แพร่ ถวายผ้าห่มกันหนาว

เหล่ากาชาด จ.แพร่ ถวายผ้าห่มกันหนาว

เหล่ากาชาด จ.แพร่ ลงพื้นที่ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ในพื้นที่

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่

Go Top