Posts Tagged “เเถลงข่าว”

เลขาธิการฯ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2562 วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี

แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดเย็นศิราเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม ในวันที่ 15-24 พ.ย.62 ที่สวนลุมพินี

แถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย

แถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก แถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย และการออกร้านของสมาคมแม่บ้านทหารบก

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย *

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 *

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562*

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และช่วยเหลือผู้ป่วยซับซ้อน ณ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าวอาการ เมฆ-วินัย ไกรบุตร

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าวอาการ เมฆ-วินัย ไกรบุตร

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว เมฆ-วินัย ไกรบุตร หลังเข้ารับการรักษาโรคตุ่มน้ำพอง วันที่ 5 ก.ค.62

Go Top