Posts Tagged “เอ็ม บี เค”

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย

บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ” ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ จาก ศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค

เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

Go Top