Posts Tagged “เหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ มอบทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการ “บ้านปันรัก จังหวัดชัยภูมิ” ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Go Top