Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ  กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว

ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัยจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)”

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)”

ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

Go Top