Posts Tagged “เหล่ากาชาดจังหวัด”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนเหล่ากาชาด จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในงานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

เหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา เพื่อปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

งาน“ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด”

งาน“ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด”

ผศ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงาน “ของดีเมือง สุราษฎร์และกาชาดจังหวัด” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ. 63

พิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2563

รับมอบเงินงาน“Once a Year”

รับมอบเงินงาน“Once a Year”

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับมอบเงินเพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ ในงาน “Once a Year”

จำหน่ายขนมเค้กของนักศึกษาช่วงปีใหม่ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

จำหน่ายขนมเค้กของนักศึกษาช่วงปีใหม่ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายขนมเค้กของนักศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

โลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด

โลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ มอบรายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ มอบรายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการกุศล ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

Go Top