Posts Tagged “เหล่ากาชาดจังหวัด”

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 รวม 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ครั้งที่ 2/2562

งานนิทรรศการศิลปะ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต

งานนิทรรศการศิลปะ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต

รอง ผวจ.ภูเก็ต รอง ผอ.กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้จัดการใหญ่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปะ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต

เหล่ากาชาดสิงห์บุรี ร่วมมอบแว่นตาและถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดสิงห์บุรี ร่วมมอบแว่นตาและถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้

ผวจ.สิงห์บุรี และเหล่ากาชาด ร่วมมอบแว่นตาและถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกับสโมสรไลออนส์สาครบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สมุทรสาคร

“นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

ผู้ว่าการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธียกฉัตรศาลหลักเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธียกฉัตรศาลหลักเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธียกฉัตรศาลหลักเมือง

Go Top