Posts Tagged “เหล่ากาชาดจังหวัด”

มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา

เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา เรื่อง “การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา”

มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้า

มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้า

เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้าให้แก่ผู้บริจาคโลหิต

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน

สนง.จัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า

สนง.จัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า

สนง.จัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อมอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน *

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนเหล่ากาชาด จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในงานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

เหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา เพื่อปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

Go Top