Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทาน

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทาน

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทานอิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายพระราชกุศล ครบ 3 ปี สวรรคต ร.9

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้ชาวมอแกน

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทาน

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทาน

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทาน อิ่มบุญ อิ่มใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีสวรรคต

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด  ร่วมงาน เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมงาน เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดสวนส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ”

มอบเงินให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน

มอบเงินให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบเงินให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน เพื่อนำไปจัดงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562 ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี

งานแถลงข่าว“นครปฐมร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562”

งานแถลงข่าว“นครปฐมร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “นครปฐมร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” นำรายได้มอบให้แก่เหล่ากาชาด จ.นครปฐม

Go Top