Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทย ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุด ATK ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

นายกเหล่ากาชาด  เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม เป็นผู้แทนมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช จัดแคมเปญ “+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” เชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย

โครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน”

โครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน”

ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อจัดซื้อสำหรับติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในยามฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่ อบจ.สระบุรี

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ที่อบจ.สั่งซื้อจากสภากาชาดไทย ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง 5 กลุ่ม

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทย ส่งมาฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ อบจ.สระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภากาชาดไทย กับ อบจ.สุโขทัย ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ แพ็คชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ แพ็คชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ แพ็คชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบที่จุดเฝ้าระวังโรคโควิด-19 บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โซ่พิสัย

Go Top