Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินและชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ที่ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

blood donation

blood donation

C.P. Group’s Chia Tai in blood donation and sustainable food culture drive

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ทำพิธีเปิดศูนย์รักสุขภาพ..ห่างมะเร็ง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มแก่ประชาชน”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือใน อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการในพื้นที่ อ.พนมสารคาม

Go Top