Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สภาอุตสาหกรรมตรังตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ ส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุกาณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหาย

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อใช้ประโยชน์ป้องกันโควิด-19

โรงครัวพระราชทาน

โรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ นายกเหล่ากาชาด  ส่งต่อให้คนพิการ

มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้ นายกเหล่ากาชาด ส่งต่อให้คนพิการ

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เพื่อส่งต่อไปยังผู้พิการชุมชนยากไร้ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบผ้าอนามัย

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบผ้าอนามัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบผ้าอนามัย ให้แก่ รพ. 11 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ใน รพ. ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้หญิงแรกคลอด ในช่วงวิกฤตโควิด-19

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับ สภ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

หล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

หล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันการระบาดโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

Go Top