Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

เดิน-วิ่งการกุศล  รายได้มอบให้เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

เดิน-วิ่งการกุศล รายได้มอบให้เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตอบแทนแผ่นดิน ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตอบแทนแผ่นดิน ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตอบแทนแผ่นดิน ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตอบแทนแผ่นดิน ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิตที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 รายได้มอบให้เหล่ากาชาด

เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 รายได้มอบให้เหล่ากาชาด

ผวจ.ลำพูน เปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศล ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 รายได้มอบให้เหล่ากาชาด จ.ลำพูน

สัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

ในโอกาสก่อตั้งบริษัทครบ 48 ปี บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี บ้านโป่ง

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และตรวจวัดสายตาที่ อ.หนองหญ้าปล้อง

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในโครงการเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ที่อ.ป่าโมก

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

Go Top