Posts Tagged “เหล่ากาชาด”

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19  ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19 ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายก อบจ.ร้อยเอ็ด สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโรคโควิด-19 ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ผวจ.พิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับ-ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้กักตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.อ่างทอง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันสันพื้นที่ ต.นาสะแบง จ.บึงกาฬ

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.สวาท อ.เลิงนกทา

หล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาด

หล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาด

ผวจ.ลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ใน ต.แม่ลาน อ.ลี้

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จัดถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

จัดถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย

ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย

นายก อบต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และคณะนำชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยใน ต.หัวโพธิ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

Go Top