Posts Tagged “เลย”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสารให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน และประชาชนบ้านหนองแคน

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

รองผู้อำนวยการ อพท. เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ 102 ปี ที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ต.ปากปวน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเลย

Go Top