Posts Tagged “เลย”

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา

ผวจ.เลย พร้อมด้วย เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน

เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานณ บริเวณ 3 แยกสาธารณสุข อ.เชียงคาน จ.เลย

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายอำเภอ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบเงิน เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมือง ที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย เกี่ยวพืชผักสวนครัวนำไปมอบตู้ปันสุข ใน จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านต.บุฮม อ. เชียงคาน หลังถูกพายุพัดบ้านเรือนพังกว่า 200 หลังคาเรือน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสารให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน และประชาชนบ้านหนองแคน

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

รองผู้อำนวยการ อพท. เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

Go Top