Posts Tagged “เลย”

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายอำเภอ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบเงิน เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมือง ที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย เกี่ยวพืชผักสวนครัวนำไปมอบตู้ปันสุข ใน จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านต.บุฮม อ. เชียงคาน หลังถูกพายุพัดบ้านเรือนพังกว่า 200 หลังคาเรือน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสารให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน และประชาชนบ้านหนองแคน

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

รองผู้อำนวยการ อพท. เชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบานที่จังหวัดเลยประจำปี 2563

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จ.เลย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ 102 ปี ที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ต.ปากปวน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเลย

Go Top