Posts Tagged “เลขาธิการฯ”

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

เลขาธิการฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการ “Mask for Blood Hero” Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ รับมอบน้ำดื่มตราช้างจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ สนับสนุน โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

นายแผน วรรณเมธี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าโครงการ “สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 2 ล้านชิ้น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 แสนชิ้นในโครงการ สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19

เลขาธิการฯ เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ จ.นครราชสีมา*

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

Go Top