Posts Tagged “เลขาธิการฯ”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

เลขาธิการฯ เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

เลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ จ.นครราชสีมา*

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

การประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

การประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

การประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

การประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด

สัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด

เลขาธิการฯ เปิดการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

บวงสรวงงานกาชาดประจำปี 2562

บวงสรวงงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 14ภายใต้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม ในวันที่ 15-24 พ.ย.62 ที่สวนลุมพินี

เลขาธิการฯ แถลงข่าวจัดงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ แถลงข่าวจัดงานกาชาดประจำปี 2562

เลขาธิการฯ แถลงข่าวจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี

Go Top