Posts Tagged “เลขาธิการ”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางนันทิยา แก้วเกตุ ผอ.สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4

เลขาธิการฯ เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี*

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี*

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี*

Go Top