Posts Tagged “เลขาธิการ”

พลังใจอาสาช่วยหมอ

พลังใจอาสาช่วยหมอ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาประสิทธิภาพงานสภากาชาดไทยให้ดียิ่งขึ้น

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาประสิทธิภาพงานสภากาชาดไทยให้ดียิ่งขึ้น

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาประสิทธิภาพงานสภากาชาดไทยให้ดียิ่งขึ้น

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง

นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง

นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง จากคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ และคุณฟ้าฟื้น-คุณมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบชุด PPE และคอมพิวเตอร์พกพา จาก บจก. แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม จากผู้แทน บจก.ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางนันทิยา แก้วเกตุ ผอ.สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top