Posts Tagged “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)”

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อขยายเวลาโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” อีก 3 ปี

หลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และบริษัท เต็ตตรา แพ็ค(ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขยายโครงการ “หลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ พร้อมคณะนักพยากรณ์ชั้นนำ เปิดร้านพยากรณ์การกุศล ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 รายได้และจำหน่ายสินค้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top