Posts Tagged “เพร็พ”

ประชุมติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ประชุมติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันตวไมตรีของ UNAIDS ที่ รพ.จุฬาฯ

ประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการประชุม สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ทางการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในงานสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย* ในประเทศไทย*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปงานประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

Go Top