Posts Tagged “เพชรบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.เพรชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.เพรชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.เพรชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ณ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ลุ้นสลากกาชาดการกุศล

งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ลุ้นสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียมจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 พร้อมออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟู

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟู

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมสืบสานงานทองโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมสืบสานงานทองโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมประชุมสืบสานงานทองโบราณเมืองเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพ

เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และตรวจวัดสายตาที่ อ.หนองหญ้าปล้อง

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชน อ.หนองหญ้าปล้อง

Go Top