Posts Tagged “เปิดงาน”

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริงประจำปี 2563 รายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด

Go Top