Posts Tagged “เทียนพรรษา”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ให้ 18 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ ศาลหลักเมือง จ.สิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาของจังหวัด ประจำปี 2563

Go Top