Posts Tagged “เชียงใหม่”

ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

กองประกวดนางสาวไทย 2563 แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้าย โดยจะจัดงาน Chiang Mai Gala Night ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ ในวันที่ 10 ธ.ค.63 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

กองอำนวยการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 จะจัดงานเชียงใหม่กาล่าไนท์ ประกวดขวัญใจเชียงใหม่ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดเทศกาลชมเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดเทศกาลชมเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดเทศกาลชมเมืองเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิตจากข้าราชการและประชาชน ที่ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก ณ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา  ให้แก่ผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา ให้แก่ผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา และแท็งก์กักเก็บน้ำ ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านไตรสภาวคาม จ.เชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน จ. เชียงใหม่

Go Top