Posts Tagged “เชียงใหม่”

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดจากเหตุฝนตกหนัก ณ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา  ให้แก่ผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา ให้แก่ผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา และแท็งก์กักเก็บน้ำ ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านไตรสภาวคาม จ.เชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน จ. เชียงใหม่

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ ในโครงการ “ ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

Go Top