Posts Tagged “เชียงใหม่”

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เตรียมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน จ. เชียงใหม่

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ ในโครงการ “ ไทยเบฟ..รวมต้านภัยหนาว ปีที่ 20”

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

นายกกิ่งกาชาด  จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด

Go Top