Posts Tagged “เชียงราย”

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนงานกาชาดประจำปี 2564

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนงานกาชาดประจำปี 2564

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

ผวจ.เชียงราย พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราชและห่มผ้าพระสถูป ที่วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนต้นแบบ เรียนดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมบ้านแสนใจ ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ จ.เชียงราย

ครัวพระราชทาน

ครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ ศาลากลาง จ.เชียงราย

ครัวเคลื่อนที่พระราชทาน

ครัวเคลื่อนที่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ ศาลากลาง จ.เชียงราย

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายพระราชสมภพปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี

Go Top