Posts Tagged “เงินบริจาค”

รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการ “BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. ท็อป โซลเว้นท์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินมอบให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินมอบให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินและสิ่งของจากนายอานนท์ เจริญรุ่งเรือง และคณะ เพื่อมอบให้ รพ.จุฬาฯ ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ธนาคารทหารไทยมอบเงิน ให้สภากาชาดไทย

ธนาคารทหารไทยมอบเงิน ให้สภากาชาดไทย

ธนาคารทหารไทย ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค มอบให้สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.กระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.กระบุรี

ผวจ.ระนอง และ นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาค จาก ผอ.สำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทานและคณะ เพื่อสมทบทุนมอบให้ รพ.กระบุรี

สนับสนุนเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

สนับสนุนเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท สยามกลการ จำกัด สนับสนุนเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19

โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19”

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

โครงการปันน้ำใจสู้โควิดมอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

โครงการปันน้ำใจสู้โควิดมอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

BGRIM อัดงบบริจาค 46 ล้าน ผ่านโครงการปันน้ำใจสู้โควิดมอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินบริจาค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินบริจาค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ กรุ๊ป จํากัด มอบเงินบริจาค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top