Posts Tagged “เครื่องมือเเพทย์”

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ รพ.จุฬาฯ

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ จัดทำโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนลูกค้า กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในเครือ บจก. ซินเน็ค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ชวนคนไทยร่วมโครงการ  รวมใจ สู้ไปด้วยกัน”ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. จุฬาฯ

ชวนคนไทยร่วมโครงการ รวมใจ สู้ไปด้วยกัน”ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. จุฬาฯ

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ชวนคนไทยร่วมโครงการ “SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน”ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. จุฬาฯ

“อินทัช” จัดเครื่องมือแพทย์ 7 รพ.หลักในกรุงเทพฯ

“อินทัช” จัดเครื่องมือแพทย์ 7 รพ.หลักในกรุงเทพฯ

“อินทัช” จัดเครื่องมือแพทย์ 7 รพ.หลักในกรุงเทพฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก จอห์น เควิน บอลด์วิน และ ชอว์น แอนเดร์ สก็อตต์ เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากจอห์น เควิน บอลด์วิน และ ชอว์น แอนเดร์ สก็อตต์ เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ รพ.จุฬาฯ

นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช พร้อมบุตรชาย มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

รับมอบเงิน ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และตัวแทนบริษัทที่ร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

Go Top