Posts Tagged “เครื่องกันหนาว”

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

นายอำเภอเมือง จ.นครพนม มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  เยี่ยมผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมผู้สูงอายุ

ผวจ.บึงกาฬ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำสมาชิกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเปราะบางที่ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องกันหนาว เครื่องอุป โภคบริโภค

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” มอบชุดเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย

Go Top