Posts Tagged “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ”

โครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน”

โครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน”

ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อจัดซื้อสำหรับติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในยามฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พิธีลงนามข้อตกลงบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามข้อตกลงบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ระหว่างสภากาชาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผวจ.ชุมพร เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ผวจ.ชุมพร เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ผวจ.ชุมพร เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตามความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.ชุมพร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

รอง ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้ สสจ. 76 จังหวัด

Go Top