Posts Tagged “ุอุทกภัย”

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 9 ต.หลักชัย

Go Top