Posts Tagged “ุชุดธารน้ำใจ”

รับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต

รับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต

สนง.จัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต มอบให้แก่ผู้ที่กักตนเองและขาดแคลนอาหารในการดำรงชีพ

เหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัย

เหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัย

สมาชิกเหล่ากาชาด อ.ปากคาด มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Go Top