Posts Tagged “อ่างทอง”

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ พม.Mobie “ปันสุขสู่ชุมชน” และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมออกช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนที่วัดสามโก้ ต.สามโก้ จ.อ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

ผวจ.อ่างทอง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ในต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง สักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง สักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมืองอ่างทอง และสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ใน ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2563

Go Top