Posts Tagged “อ่างทอง”

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”

ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

ผวจ. อ่างทอง เผยผลการออกรางวัลสลากกาชาดในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด จ.อ่างทอง

งานกาชาด จ.อ่างทอง

งานกาชาด จ.อ่างทอง

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมจัดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด จ.อ่างทอง ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง

งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง

งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง เชิญเที่ยวงานกาชาดจังหวัดอ่างทองและร่วมกิจกรรมประกวดสาวสามวัย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้มีฐานะยากจนบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

Go Top