Posts Tagged “อ่างทอง”

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขต ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ พม.Mobie “ปันสุขสู่ชุมชน” และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมออกช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนที่วัดสามโก้ ต.สามโก้ จ.อ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

นายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้

ผวจ.อ่างทอง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ในต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี

Go Top