Posts Tagged “อ่างทอง”

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ที่อบจ.สั่งซื้อจากสภากาชาดไทย ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง 5 กลุ่ม

นายกกิ่งกาชาด  จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ และเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.อ่างทอง พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้กับนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขต ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ พม.Mobie “ปันสุขสู่ชุมชน” และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมออกช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนที่วัดสามโก้ ต.สามโก้ จ.อ่างทอง

Go Top