Posts Tagged “อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน เพื่อสนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

“สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563” รายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

“สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563” รายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

“สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี 2563” รายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

Go Top