Posts Tagged “อุปกรณ์ทางการเเพทย์”

ชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.จุฬา

ชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.จุฬา

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด” ชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากตัวแทนกลุ่มไม้จิ้มฟันกู้โลก เพื่อสู้ภัยโรคโควิด-19

“Good Health, Great Life” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

“Good Health, Great Life” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิฑูรทิพย์ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด” และโครงการ “Good Health, Great Life” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์

ส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

มอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านสภากาชาดไทย

มอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านสภากาชาดไทย

มูลนิธิเอสซีจี มอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านสภากาชาดไทย

จำหน่ายงานศิลปะ มอบรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

จำหน่ายงานศิลปะ มอบรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ราชประสงค์ เปิดจำหน่ายภาพผลงานศิลปะ มอบรายได้ทั้งหมดเพื่อจักซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.กระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.กระบุรี

ผวจ.ระนอง และ นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาค จาก ผอ.สำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทานและคณะ เพื่อสมทบทุนมอบให้ รพ.กระบุรี

Go Top