Posts Tagged “อุปกรณ์ทางการเเพทย์”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย

บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย

บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE-ISOLATION GOWN

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE-ISOLATION GOWN

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE-ISOLATION GOWN จากคุณนุชนาฏ อุตมาภินันท์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ (*)

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯสนับสนุนซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯสนับสนุนซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ไบโอวาลิส มอบเงินบริจาคสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

ซี.เอ.เอส มอบเงินบริจาค ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ซี.เอ.เอส มอบเงินบริจาค ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส มอบเงินบริจาค ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

บริษัท เมืองไทย  บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมืองไทย บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Go Top