Posts Tagged “อุปกรณ์ทางการเเพทย์”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากสโมสรพนักงานเอสโซ่และลูกค้าผู้ถือบัตรเอสโซ่สไมล์ส เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะรับมอบเงินบริจาคจาก คุณเขียน ไชยศุภรากุล และคณะ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

ซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

คุณแอ๊ว-ศุภลักษณ์ จัดงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทำถุงน้ำใจ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม รวมใจ สู้ภัยโควิด-19

กิจกรรม รวมใจ สู้ภัยโควิด-19

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ และคณะ รับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคณะนักศึกษา หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 12 จากกิจกรรม รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

คณะนักศึกษา หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมสู้โควิด-19 ผลิตส่งมอบหน้ากากแรงดันลบให้บุคลากรทางการแพทย์

บทความเรื่อง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมสู้โควิด-19 ผลิตส่งมอบหน้ากากแรงดันลบให้บุคลากรทางการแพทย์

บทความเรื่อง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมสู้โควิด-19 ผลิตส่งมอบหน้ากากแรงดันลบให้บุคลากรทางการแพทย์

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชนสินธุ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชนสินธุ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชนสินธุ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. และคณะ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

Go Top