Posts Tagged “อุบลราชธานี”

เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อ.วารินชำราบ

นิสสัน มอเตอร์ มอบสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาด ช่วยอุทกภัย

นิสสัน มอเตอร์ มอบสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาด ช่วยอุทกภัย

นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบโภคภัณฑ์และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบสิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบสิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี

น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย

น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย” มอบให้แก่หน่วยงานกาชาด จ.อุบลราชธานี

Go Top