Posts Tagged “อุทัยธานี”

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ ห้างแว่นตาท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทันจ.อุทัยธานี

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง

ผวจ.อุทัยธานี เปิดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง และครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน และลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการและเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ประกาศงดจัดงานกาชาดประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ประกาศงดจัดงานกาชาดประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ประกาศงดจัดงานกาชาดประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี พาเที่ยววัดท่าซุงและศูนย์ทอผ้าลาวครั่งในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี พาเที่ยวตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี พาเที่ยวตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี พาเที่ยวตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรังในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และขาดแคลน ประจำปี พ.ศ.2562

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา

เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบแว่นสายตา ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562 ในโครงการมอบแว่นสายตา สำหรับประชาชนและนักเรียน ประจำปี 2562

Go Top