Posts Tagged “อุทกภัย”

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

ชุมชนไทยในออสเตรเลีย จัดงาน “ธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม” บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ส่งมอบเงินผ่านสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายก อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งมอบให้ประสบอุทกภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งมอบให้ประสบอุทกภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี นำอาหารแห้งไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ ต.ไล่โว่

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบเงินเพื่อช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง

Go Top