Posts Tagged “อุทกภัย”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเป็นการส่วนพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช รับมอบอาหารกล่อง และเสื้อ จากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน และ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน และ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพให้สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

กิ่งกาชาด  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด

Go Top