Posts Tagged “อุทกภัย”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมารายงานสถานการณ์และให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

โรงครัวสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

โรงครัวสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

“มาดามแป้ง” จัดรถส่งวัตถุดิบ ไปตั้งโรงครัวช่วยชาวโคราช ร่วมกับ โรงครัวสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ วัดลัดทรายมูล อ.เมือง จ.สุโขทัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”

มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก และ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

MBK donates 100,000 baht to flood victims

MBK donates 100,000 baht to flood victims

MBK donates 100,000 baht to flood victims

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านโครงการกลุ่ม MBK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย

Go Top