Posts Tagged “อุทกภัย”

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย

รับมอบน้ำดื่ม เเละกล่องใส่อาหาร  เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

รับมอบน้ำดื่ม เเละกล่องใส่อาหาร เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบน้ำดื่ม MMP กล่องใส่อาหาร ถุงอเนกประสงค์ ถุงขยะดำ จาก บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ

ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เคทีซี ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย

เคทีซี ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย

บมจ. บัตรกรุงไทย สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถร่วมปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุโขทัย เปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ใน อ.บางปลาม้า จำนวน 8 วัด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ จัดตั้งโรงครัวฯ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำประธานกรรมการบริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

Go Top