Posts Tagged “อุทกภัย”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

MBK donates 100,000 baht to flood victims

MBK donates 100,000 baht to flood victims

MBK donates 100,000 baht to flood victims

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านโครงการกลุ่ม MBK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย

บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

ชุมชนไทยในออสเตรเลีย จัดงาน “ธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม” บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ส่งมอบเงินผ่านสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายก อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

Go Top