Posts Tagged “อุตรดิตถ์”

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำความดี เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดร่วมลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นพระประธานหลวงพ่อรวมใจและแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย ณ วัดวังสะโม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563”

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Bike for BKP ปันปั่นให้น้อง โรงเรียนโคนพิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมผู้พิการทางสายตา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมผู้พิการทางสายตา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา หลังประสบเหตุเพลิงไหม้

Go Top