Posts Tagged “อุตรดิตถ์”

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำความดี เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดร่วมลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นพระประธานหลวงพ่อรวมใจและแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย ณ วัดวังสะโม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์”

รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมแถลงข่าวการประกวด “นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563”

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Bike for BKP ปันปั่นให้น้อง โรงเรียนโคนพิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมผู้พิการทางสายตา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมผู้พิการทางสายตา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา หลังประสบเหตุเพลิงไหม้

Go Top