Posts Tagged “อุดรธานี”

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ อุดรธานี

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด

สโมสรอุดรธานีเอฟซี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

สโมสรอุดรธานีเอฟซี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมเปิด “ค่ายห่วงใย” สถานที่รองรับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนตกงาน เพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข

Go Top