Posts Tagged “อำนาจเจริญ”

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับบ่อขยะไก่คำ ณ โรงเรียนมัธยมแมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบบ้านให้กับครอบครัวยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบบ้านให้กับครอบครัวยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ อบรมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ อบรมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19

การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ชวนเที่ยวงานประเพณี ฮีตสิบสอง อำนาจเจริญ

ชวนเที่ยวงานประเพณี ฮีตสิบสอง อำนาจเจริญ

ชวนเที่ยวงานประเพณี ฮีตสิบสอง อำนาจเจริญ ประจำปี 2562

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน

Go Top