Posts Tagged “อาสาสมัคร”

มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมโครงการ “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนา“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

อบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต

อบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดโครงการ “อบรมจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรงานบริการโลหิต”

Go Top