Posts Tagged “อาสากาชาด ครบรอบ 79 ปี”

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี” *

Go Top