Posts Tagged “อาสากาชาด”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลช่อแฮ และ วัดน้ำกลาย

บทความเรื่อง “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา จากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล”

บทความเรื่อง “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา จากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล”

บทความเรื่อง “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา จากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล”

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

บทความ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธกิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ” ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

“ไอศรีม ณภาฯ”จำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

“ไอศรีม ณภาฯ”จำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานพระวินิจฉัยการปรุงสูตร“ไอศรีม ณภาฯ”เพื่อจำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562”  

การฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด

การฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

Go Top