Posts Tagged “อาสากาชาด”

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธกิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ” ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

“ไอศรีม ณภาฯ”จำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

“ไอศรีม ณภาฯ”จำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานพระวินิจฉัยการปรุงสูตร“ไอศรีม ณภาฯ”เพื่อจำหน่ายในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562”  

การฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด

การฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

อบรมหลักสูตร อาสากาชาด

อบรมหลักสูตร อาสากาชาด

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1”

อบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ”

อบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1”

Go Top