Posts Tagged “อาสา”

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สอนทำน้ำยา อีเอ็ม ส่งเสริม สร้างรายได้ให้ประชาชน

Go Top