Posts Tagged “อัคคีภัย”

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.สวาท อ.เลิงนกทา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สนง.บรรเทาทุกข์ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

สนง.บรรเทาทุกข์ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

สนง.บรรเทาทุกข์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในซอยเพชรเกษม 67 แยก 7

วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ พร้อมคณะออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ในพื้นที่ ต.เตาปูน อ.สอง

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

ผวจ.สุพรรณบุรี และเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัยในกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ต.บางหญ้าแพรก

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมออกเยี่ยม มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

รองนายกเหล่ากาชาด มอบสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

Go Top