Posts Tagged “อัคคีภัย”

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ตามสโลแกน “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินและชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ที่ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือใน อ.เมืองสิงห์บุรี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด  มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตลาดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบเงิน เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมือง ที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ตลาดใหม่แม่กิมเฮง

กิ่งกาชาด อ.คง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.คง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย

กิ่งกาชาดอำเภอคง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคุณตาวัย 80 ปีจากเหตุอัคคีภัย ที่บ้านหนองสรวง หมู่ 3 อ.คง จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง

Go Top